Cookies sind deaktiviert, bitte aktivieren! / Cookies are disabled, please activate!
 
 

Wskaźniki:

   

 • Zatrudnienie: ok. 400 pracowników
 •  

 • Roczny utarg (roczny obrót) ponad 48 milionów €
 •  

 • udział eksportu w rocznym obrocie: ponad >35 %
 •  

 • Odbiorcy: 91 państw
 •  

 • Udziały: Th. Fischer 65 %, P. W. Fischer 30 %, U. Fischer 5 %
 •  

Nasze motto:

jakość - ochrona środowiska - zorientowanie na potrzeby klienta

Zorientowanie na potrzeby klienta:

 • szybkie i precyzyjne przygotowywanie ofert
 • krótkie terminy dostaw próbek i serie testowe
 • elastyczność produkcji=krótkie terminy
 • wsparcie techniczne w zakresie konstrukcji i rysunków technicznych
 • wysoka precyzja produkcji=kompetentny personel
 • przejrzyste procedury reklamacyjne