Přední výrobce chladičů ,tepelně vodivého materiálu, skříněk a spojovacích konektorů.
Servisní horká linka
PO-ĈT 7:30 - 15:45
PÁ 7:30 - 15:15
E-mailová služba

Kapalinové chladiče

flki80web.jpg
 • směs vody a glykolu (60/40); vstupní teplota cca. 26 °C

 

Fluidní chladiče k odvodu velkého množství tepla při nepatrných nárocích na prostor; efektivní systém pro chlazení výkonových modulů; vhodné pro vodu s pH 6,5 - 8,5 s protikorozními přípravky a ostatní kapaliny (např. oleje, alkoholy atd.); kompaktní stavební formy s vnitřní lamelovou struktůrou pro zvláště dobrý teplotní přechody vzhledem k chladicímu mediu; minimalizované ztráty tlaku při proudění(viz diagram); možný provozní tlak do 2 barů, silná základová deská pro optimální rozdělení tepla a upevnění součástek emitujícich teplo; upevňovací příruba pro chladič podle zadání zákazníka;exaktně do roviny frézované povrchy montážní plochy pro součástky s velmi dobrou rovinností a nepatrnou hloubkou nerovností; rozměrové přizpůsobení za předem zadaných podmínek vestavby; napájení přes hrdlo hadice Ø 12 mm s drážkou podle 71550 nebo montážní plochy pro součástky; proudová i napět'ová verze; hloubka vrtání v základové desce max. 7 mm

K zamezení koroze uvnitř vodního chladiče je nutné,aby chladicí médium s obsahovalo 40-60 % (doporučeno 50 %) antikorozní látky,s přídavkemnemrznoucí směsia protékalo uzavřeným okruhem. Za výběr použitého chladicího média a případné následky jeho nevhodného výběru je plně zodpovědný uživatel. Proto je jakékoliv ručení za škody způsobené ve spojitosti s použitím nevhodného chladicího prostředku vyloučeno.

 

 • specifikování dimenzí a realizace vždy ve spojení se specifickými zadáními zákaníka
flku140web.jpg
 • směs vody a glykolu (60/40); vstupní teplota cca. 26 °C

 

Fluidní chladiče k odvodu velkého množství tepla při nepatrných nárocích na prostor; efektivní systém pro chlazení výkonových modulů; vhodné pro vodu s pH 6,5 - 8,5 s protikorozními přípravky a ostatní kapaliny (např. oleje, alkoholy atd.); kompaktní stavební formy s vnitřní lamelovou struktůrou pro zvláště dobrý teplotní přechody vzhledem k chladicímu mediu; minimalizované ztráty tlaku při proudění(viz diagram); možný provozní tlak do 2 barů, silná základová deská pro optimální rozdělení tepla a upevnění součástek emitujícich teplo; upevňovací příruba pro chladič podle zadání zákazníka;exaktně do roviny frézované povrchy montážní plochy pro součástky s velmi dobrou rovinností a nepatrnou hloubkou nerovností; rozměrové přizpůsobení za předem zadaných podmínek vestavby; napájení přes hrdlo hadice Ø 12 mm s drážkou podle 71550 nebo montážní plochy pro součástky; proudová i napět'ová verze; hloubka vrtání v základové desce max. 7 mm

K zamezení koroze uvnitř vodního chladiče je nutné,aby chladicí médium s obsahovalo 40-60 % (doporučeno 50 %) antikorozní látky,s přídavkemnemrznoucí směsia protékalo uzavřeným okruhem. Za výběr použitého chladicího média a případné následky jeho nevhodného výběru je plně zodpovědný uživatel. Proto je jakékoliv ručení za škody způsobené ve spojitosti s použitím nevhodného chladicího prostředku vyloučeno.

 

 • specifikování dimenzí a realizace vždy ve spojení se specifickými zadáními zákaníka
flki80g.tif
 • směs vody a glykolu (60/40); vstupní teplota cca. 26 °C

 

Fluidní chladiče k odvodu velkého množství tepla při nepatrných nárocích na prostor; efektivní systém pro chlazení výkonových modulů; vhodné pro vodu s pH 6,5 - 8,5 s protikorozními přípravky a ostatní kapaliny (např. oleje, alkoholy atd.); kompaktní stavební formy s vnitřní lamelovou struktůrou pro zvláště dobrý teplotní přechody vzhledem k chladicímu mediu; minimalizované ztráty tlaku při proudění (viz diagram); možný provozní tlak do 2 barů, silná základová deská pro optimální rozdělení tepla a upevnění součástek emitujícich teplo; upevňovací příruba pro chladič podle zadání zákazníka; exaktně do roviny frézované povrchy montážní plochy pro součástky s velmi dobrou rovinností a nepatrnou hloubkou nerovností; výkonové moduly jako IGBT moduly, tyristorové moduly a diodové moduly SCR, můstkové zesilovače a jiné; rozměrové přizpůsobení za předem zadaných podmínek rozmístění dílů; přívody přes závitové pouzdro 1/8" nebo montážní přírubu podle zadání zákazníka; proudová i napět´ová verze; hloubka vrtání v základové desce max. 17 mm


K zamezení koroze uvnitř vodního chladiče je nutné,aby chladicí médium s obsahovalo 40 -60 % (doporučeno 50 %)antikorozní látky s přídavkem nemrznoucí směsi a protékalo uzavřeným okruhem. Za výběr použitého chladicího média a případné následky jeho nevhodného výběru je plně zodpovědný uživatel. Proto je jakékoliv ručení za škody způsobené ve spojitosti s použitím nevhodného chladicího prostředku vyloučeno.

 

 • specifikování dimenzí a realizace vždy ve spojení se specifickými zadáními zákaníka

 

flku140g.tif
 • směs vody a glykolu (60/40); vstupní teplota cca. 26 °C

 

Fluidní chladiče k odvodu velkého množství tepla při nepatrných nárocích na prostor; efektivní systém pro chlazení výkonových modulů; vhodné pro vodu s pH 6,5 - 8,5 s protikorozními přípravky a ostatní kapaliny (např. oleje, alkoholy atd.); kompaktní stavební formy s vnitřní lamelovou struktůrou pro zvláště dobrý teplotní přechody vzhledem k chladicímu mediu; minimalizované ztráty tlaku při proudění (viz diagram); možný provozní tlak do 2 barů, silná základová deská pro optimální rozdělení tepla a upevnění součástek emitujícich teplo; upevňovací příruba pro chladič podle zadání zákazníka; exaktně do roviny frézované povrchy montážní plochy pro součástky s velmi dobrou rovinností a nepatrnou hloubkou nerovností; výkonové moduly jako IGBT moduly, tyristorové moduly a diodové moduly SCR, můstkové zesilovače a jiné; rozměrové přizpůsobení za předem zadaných podmínek rozmístění dílů; přívody přes závitové pouzdro 1/8" nebo montážní přírubu podle zadání zákazníka; proudová i napět´ová verze; hloubka vrtání v základové desce max. 17 mm


K zamezení koroze uvnitř vodního chladiče je nutné,aby chladicí médium s obsahovalo 40 -60 % (doporučeno 50 %)antikorozní látky s přídavkem nemrznoucí směsi a protékalo uzavřeným okruhem. Za výběr použitého chladicího média a případné následky jeho nevhodného výběru je plně zodpovědný uživatel. Proto je jakékoliv ručení za škody způsobené ve spojitosti s použitím nevhodného chladicího prostředku vyloučeno.

 

 • specifikování dimenzí a realizace vždy ve spojení se specifickými zadáními zákaníka

 

flki295.tif
 • směs glykolů ve vodě (60/40); Vstupní teplota asi 26 ° C

Kapalinový chladič speciální koncepce pro vysoce výkonové měniče PrimePackTM3 + moduly (IGBT 5); pro odvod tepla max. od 3 modulů na kapalinovém chladiči; vhodné pro vodu pH 6,5-8,5 s antikorozním přípravkem a další tekutiny (například oleje, alkoholy atd.); zvláště dobrý přenos tepla do tekutiny prostřednictvím vnitřní lamelové struktury; provozní tlak do 2 barů možný; silná montážní deska pro optimální rozložení tepla; připevnění modulu přes již zavedený závit M5; průchozí otvory pro upevnění kapalinového chladiče; přesně do roviny frézované polovodičové montážní plochy s velmi dobrou rovinností a nízkou drsností povrchu; připojení přívodu pro přívod a odvod vody pomocí závitu G ¾ "; speciální konstrukce a úpravy pro konkrétní instalační situaci podle specifických požadavků zákazníka

Doporučení: 
Aby se zabránilo korozi ve vodním chladiči, musí chladicí kapalina proudit v uzavřeném okruhu s obsahem 40-60% (výhodně 50%) antikorozního přípravku pro hliník, případně včetně nemrznoucí směsi. Samotný uživatel zodpovídá za výběr a uvolnění chladicí kapaliny, jakož i za případné účinky v chladicím okruhu. Proto je vyloučena jakákoliv odpovědnost za poškození v souvislosti s výběrem nebo uvolněním chladicí kapaliny.

flki400g400.tif
 • směs glykolů ve vodě (60/40); Vstupní teplota asi 26 ° C

Kapalinový chladič pro rozptýlení velkého množství tepla na malé ploše; efektivní systém pro chlazení modulů; vhodný pro vodu pH 6,5-8,5 s antikorozním prostředkem a další kapalinyi (např. oleje, alkoholy apod.); kompaktní konstrukce s vnitřní lamelovou strukturou pro zvláště dobrý přenos tepla do kapaliny; minimální ztráta tlaku průtoku; provozní tlak do 2 barů; silná spodní deska pro optimální rozložení tepla a pro upevnění v místě emise tepla; upevňovací příruba pro chladič podle zadání zákazníka; exaktně do roviny frézované povrchy montážní plochy pro součástky s velmi dobrou rovinností a nepatrnou hloubkou nerovností; výkonové moduly jako IGBT moduly, tyristorové moduly a diodové moduly SCR, můstkové zesilovače a jiné; rozměrové přizpůsobení za předem zadaných podmínek rozmístění dílů; přívody přes závitové G 3/4" nebo montážní přírubu podle zadání zákazníka; hloubka vrtání v základové desce max. 17 mm

Doporučení: 
Aby se zabránilo korozi ve vodním chladiči, musí chladicí kapalina proudit v uzavřeném okruhu s obsahem 40-60% (výhodně 50%) antikorozního přípravku pro hliník, případně včetně nemrznoucí směsi. Samotný uživatel zodpovídá za výběr a uvolnění chladicí kapaliny, jakož i za případné účinky v chladicím okruhu. Proto je vyloučena jakákoliv odpovědnost za poškození v souvislosti s výběrem nebo uvolněním chladicí kapaliny.

 

 • specifikování dimenzí a realizace vždy ve spojení se specifickými zadáními zákaníka
flk_r1.tif
Sestává s pumpy a zpětného chladiče
flku10.jpg
 • technické údaje se vztahují na vstupní teplotu vody 23 ° C
 • nerezová austenitická ocel / 1.4404, nerezová ocel V4A
 • voda jako chladicí médium bez inhibitorů koroze
 • hodná kapalinová čerpadla a hadicové systémy na poptávku
 • jiné materiály s vyšší tepelnou vodivostí (nikl) na na poptávku
 • varianty s pájením pro montáž na desku plošných spojů na na poptávku
 • specifické zákaznické úpravy a provedení

Kapalné chladiče pro montáž na desky plošných spojů; vyrobené pomocí 3D tisku se strukturou výměny tepla optimalizovanou pro AI; tepelná ztráta velkého množství tepla s malými nároky na prostor; obzvláště určené pro výkonové polovodiče v pouzdrech TO, SIP Multiwatt apod.; jednoduchá a bezpečná montáž komponentů pomocí přídržných pružin tranzistorů série THFU; samostatný chladicí okruh na každé montážní straně; minimalizované ztráty tlakového toku prostřednictvím optimalizované struktury výměny tepla; jemně broušené montážní plochy pro montáž polovodičů s velmi dobrou rovinností a nízkou drsností povrchu; maximální provozní tlak do 3 bar; max. ztrátový výkon s rozdílem teploty vody (IN = 33 ° C, OUT = 43 ° C) 670W; jednoduché připojení pomocí plastových hadic z oblasti pneu techniky; rozměrové úpravy v souladu s podmínkami instalace

Cookies