Cookies sind deaktiviert, bitte aktivieren! / Cookies are disabled, please activate!
 
 

Upevňovací patky skříněk série Secco a TUS

Vzhledem k široké škále využívání skříní pro elektroniku musí tyto splňovat nejen konstrukční designové požadavky, ale stejně tak i požadavky funkční. Fischer Elektronik doplnil již existující série skříněk Secco a TUS, které slouží k instalaci nestandardních desek plošných spojů o volitelné upevňovací patky. Nově vyvinuté profily patek s integrovanými zářezy pro upevňovací šrouby dávají uživateli kromě jiného i možnost používat skříňky Secco a TUS pro montáž na stěnu nebo strop. Do podélných drážek umístěných ve viditelné oblasti profilů skříněk Seco a TUS pasují optimálně upevňovací patky jak mechanicky tak i vzhledově. Tyto nové upevňovací patky se zasunují do stávajících vodících drážek v profilu skříně, přičemž nejsou vyžadovány žádné další upevňovací prvky. Upevňovací patky mohou být použity pro již existující standardní a specifické zákaznické obrobením přizpůsobené skříně. V souladu se standardní velikosti skříněk Secco a TUS jsou nové upevňovací patky k dispozici v sedmi délkách (v 50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 160 mm, 200 mm a 220 mm), a dvou různých provedeních povrchových úprav. Kromě standardních verzí upevňovacích patek může být velikost výřezů pro šrouby a jejich pozice provedeny podle specifikace zákazníka.

 

Kontaktujte nás, pro další informace a dotazy jsou vám k dispozici odborníci firmy Fischer Elektronik.


 

Naše nová služba umožňuje stažení fotografií. Verze pro tisk (300dpi) v režimu:

300dpi download "jpg"

 

 

Fischer elektronik

soucastkový distributer s.r.o.

Bydlinského 2964

390 02 Tábor

ČESKÁ REPUBLIKA

Phone: +420 382 521070

Fax: +420 382 521025

distribuce@‍fischerelektronik.cz

www.fischerelektronik.cz
 

Cookies