Cookies sind deaktiviert, bitte aktivieren! / Cookies are disabled, please activate!
 
Přední výrobce chladičů ,tepelně vodivého materiálu, skříněk a spojovacích konektorů.
Servisní horká linka
PO-ĈT 7:30 - 15:45
PÁ 7:30 - 15:15
E-mailová služba
 

Nové kapalinové chladiče FLKI 295 / FLKI 400 G 400

 

Pro chlazení obzvláště výkonných elektronických součástek je kromě aktivní chladicí metody spočívající v použití vysoce výkonných ventilátorových jednotek ke zvážení též možnost nasazení kapalinových chladičů. Efektivnost kapalinových chladičů s vodou jako chladicím médiem je z fyzikálního i tepelného hlediska velmi dobrá a výkonu schopná .. S ohledem na specifickou teplotní kapacitu vody, která je pouze 4,282 kJ/kg•K -tedy asi 4 krát větší vzhledem ke vzduchu, což jasně upřednostňuje kapalinové chlazení ve srovnání s jinými koncepty chlazení. Vzhledem k mnoha pozitivním vlastnostem kapalinových chladičů rozšiřuje společnost Fischer Elektronik své rozsáhlé portfolio výrobků o další dvě verze s katalogovým označením FLKI 295 a FLKI 400 G 400. Kapalinové hladiče I-flow jsou vyrobeny výhradně z aluminia , včetně hadicových přípojek G¾“ a mají trojrozměrnou vnitřní strukturu výměny tepla. Tato vzájemně odsazená lamelová struktura je tepelně vodivě spojena se základovou deskou a montážní deskou součásti a zajišťuje velmi dobrý přenos tepla od součástky chlazené proudící kapalinou. Při minimálních ztrátách průtoku je homogenní proudění kapalinovým chladicím tělesem rovněž zajištěno strukturou tepelné výměny. Kapalinový chladič FLKI 295 je speciálně navržen pro výkonné měniče PrimePackTM3 a je vybaven již zhotovenými závity M5 pro přímou montáž modulů. Montážní desky určené pro upevnění součástí zajišťují optimální rozložení tepla, jsou rovněž přesně frézovány do roviny a umožňují volné umístění součástí. Pro se zamezení známé koroze jamek po frézování a zabránění rozpouštění materiálu je při použití aluminiových materiálů doporučeno použití inhibitorů koroze (ochrany chladicího media). V aplikaci se doporučuje směs vody a glykolu v procentuálním složení 50/50.Pod katalogovým označením FLKR 1 dává k dispozici přizpůsobený systém zpětného chlazení. Skládá se z odstředivého čerpadla a zpětného chladiče s potrubním systémem se vzduchovými lopatkami usměrňujícím kapalinu a elektricky poháněným motorem ventilátoru. Dodatečná mechanická zpracování, úpravy nebo speciální provedení jsou realizovány dle zadání zákazníka.

 

Kontaktujte nás, pro další informace a dotazy jsou vám k dispozici odborníci firmy Fischer Elektronik: www.fischerelektronik.cz

 

Naše nová služba umožňuje stažení fotografií. Verze pro tisk (300dpi) v režimu.

 

Fischer Elektronik

soucastkový distributer s.r.o.

Bydlinského 2964

390 02 Tábor

ČESKÁ REPUBLIKA
 

  +420 382 521070

  +420 382 521025

   distribuce@‍fischerelektronik.cz
 

Cookies