Cookies sind deaktiviert, bitte aktivieren! / Cookies are disabled, please activate!
 
Přední výrobce chladičů ,tepelně vodivého materiálu, skříněk a spojovacích konektorů.
Servisní horká linka
PO-ĈT 7:30 - 15:45
PÁ 7:30 - 15:15
E-mailová služba
 

1. Všeobecně

1.1. Pro naše smlouvy platí výhradně naše níže uvedené smluvní podmínky a naše VOP.

1.2. U podaných smluv s odchylkami od níže popsaných podmínek si společnost Fischer Elektronik vyhrazuje právo nakládat s těmito smlouvami jako novou poptávkou.

1.3. Jsou-li jednotlivá ustanovení níže uvedených podmínek neplatná či nerealizovatelná nebo budou po uzavření smlouvy neplatná či nerealizovatelná, zůstane tímto platnost ostatních podmínek nedotčena.

 

2. Doba platnosti smlouvy

Naše smlouvy mají platnost 12 měsíců, počínaje odesláním potvrzení smlouvy nebo datem zahájení uvedeným v potvrzení smlouvy. Případně odchylné doby platnosti musí výslovně potvrdit společnost Fischer Elektronik GmbH & Co. KG. Naše smlouvy se neprodlužují po uplynutí doby platnosti konkludentním způsobem.

 

3. Platnost smluvních cen

Naše nabízené a/nebo potvrzené smluvní ceny jsou platné za níže uvedených podmínek během nabídnuté a/nebo dohodnuté doby platnosti smlouvy:

3.1. Celkové smluvní množství bude přiděleno během doby platnosti smlouvy. Při přidělení mimo dohodnutou dobu platnosti smlouvy si vyhrazujeme cenové úpravy.

3.2. Bude dodržena nabízená a/nebo potvrzená minimální velikost dávky pro odvolávky.

3.3. Smluvní cena platí pouze pro příslušný nabízený a/nebo potvrzený technický stav výrobku.

 

4. Přidělení odvolávkových množství

4.1. Přidělení celkového smluvního množství musí být provedeno během dohodnuté maximální doby platnosti smlouvy. Nepřidělená smluvní množství budou po uplynutí dohodnuté doby platnosti smlouvy automaticky naplánována na nejdřívější možný termín expedice.

4.2. Odvolávky, které budou provedeny na konci dohodnuté doby platnosti smlouvy, budou potvrzeny k nejdřívějšímu možnému termínu expedice.

4.3. Přidělení odvolávek ze smlouvy mimosmluvními stranami vyžaduje výslovné oznámení ze strany smluvního partnera. U odvolávek od mimosmluvních stran, které nemají jednoznačný vztah k příslušné smlouvě, si vyhrazujeme právo je odmítnout před přijetím až do předložení oprávnění k odvolávce ze strany smluvního partnera.

 

5. Pojistný sklad / pohotovostní zásoba

Pojistný sklad nebo pohotovostní zásoba zásadně není součástí našich nabídek ke smlouvám nebo našich potvrzení smlouvy. Případné zřízení takového skladu vyžaduje samostatnou dohodu a je vázáno na povinnost odběru (viz bod 8).

 

6. Technické změny během platné smlouvy

6.1. Technické změny u dosud nepřidělených odvolávkových množství jsou během doby platnosti smlouvy zásadně možné za následujících podmínek:

6.1.1. Předchozí smlouva pro starý stav revize je ukončena.

6.1.2. Vypracuje se nová nabídka na nový stav revize pro zbývající smluvní množství. Příslušná uvedená cena se řídí podle celkového smluvního množství, v celkovém součtu by měla zůstat nezměněná.

6.1.3. Vzniknou dodatečné náklady na proces změny.

6.2. Týká-li se technická změna jedné nebo více již přidělených odvolávek smlouvy, lze je v zásadě zohlednit za následující podmínky:

6.2.1. Odvolávka ještě není pevně naplánovaná pro výrobu.

6.2.2. Předchozí smlouva pro starý stav revize je ukončena.

6.2.3. Vypracuje se nová nabídka na nový stav revize pro zbývající smluvní množství. Příslušná uvedená cena se řídí podle celkového smluvního množství, v celkovém součtu by měla zůstat nezměněná.

6.2.4. Vzniknou dodatečné náklady na proces změny.

6.3. Technickou změnu ke smlouvě již zásadně nelze zohlednit za následujících podmínek:

6.3.1. Změna se vztahuje na již vylisovaný speciální vytlačovaný profil.

6.3.2. Změna se vztahuje na část výrobku, do níž je zahrnuto již předzásobené zakázkové obchodní zboží.

6.3.3. Měněný výrobek je již předzásobené zakázkové obchodní zboží.

6.3.4. Pokud smluvní partner oznámí, že již předzásobené obchodní zboží a/nebo jiné výrobky, které jsou nezbytné k výrobě smluvního výrobku, definitivně již nelze kvůli změně použít, musí být tyto výrobky odebrány za cenu, která se musí sjednat, nebo zlikvidovány s povinností úhrady nákladů.

6.3.5. V pojistném skladu samostatně dohodnutém k původní smlouvě je již jedna nebo více odvolávek podle starého stavu revize.

 

7. Stornování smluv a smluvních množství

Při stornování smluv rozlišuje společnost Fischer Elektronik následující scénáře:

7.1. Stornování celkového smluvního množství:

7.1.1. Ještě nebyla provedena žádná přidělení ze smlouvy (výjimka. viz zvláštní povinnosti odběru pod bodem 8):

Stornování je možné za manipulační poplatek 150,00 EUR.

7.1.2. Přidělení byla podána, výroba ještě nebyla pevně naplánována:

Stornování je možné za manipulační poplatek 150,00 EUR.

7.1.3. Přidělení bylo (byla) podáno (podána) a výroba je spuštěna: Povinnost odběru pro přidělení ve výrobě nebo převzetí nákladů vzniklých až do stornování.

7.1.4. Přidělená množství již byla vyrobena na pojistný sklad: Povinnost odběru pro přidělení na pojistný sklad nebo převzetí vzniklých nákladů.

7.2. Stornování dílčích množství:

7.2.1. Ještě nebyla provedena žádná přidělení ze smlouvy:

Vystavení nového potvrzení smlouvy s úpravou ceny za kus podle nového vyplývajícího celkového smluvního množství.

7.2.2. Stornování jednotlivých odvolávek:

7.2.2.1. Storno dílčího množství vede k uzavření smlouvy:

Vystavení nového potvrzení smlouvy s úpravou ceny za kus podle nového vyplývajícího celkového smluvního množství.

Dodatečná kalkulace již expedovaných dávek podle nové ceny za kus.

7.2.2.2. Storno dílčího množství snižuje smluvní množství, smlouva zůstává i nadále otevřená:

Vystavení nového potvrzení smlouvy s úpravou ceny za kus podle nového vyplývajícího celkového smluvního množství.

Případně expedované dávky se dopočítají.

7.2.3. Při stornování je obecně nutné pamatovat na to, že společnost Fischer Elektronik si vyhrazuje právo spustit výrobu s předstihem cca 8 týdnů před plánovaným termínem expedice. Společnost Fischer Elektronik akceptuje stornování pro odvolávky ve výrobě pouze v případě, že smluvní partner uhradí do té doby vzniklé náklady výroby. Stornování smluvních množství, pro která existuje pojistný sklad, rovněž nebudou zásadně akceptována, pokud smluvní partner nepřevezme náklady výroby.

 

8. Zvláštní povinnosti odběru

Zvláštní povinnosti odběru pro smluvního partnera platí zejména tehdy, pokud se smlouvou souvisejí speciální nákupy nebo zvláštní předzásobení. Jedná se zejména o následující případy:

8.1. Instalace lisovacího nástroje pro speciální profil: Je-li instalován lisovací nástroj, pak je nutné společnosti Fischer Elektronik GmbH & Co.KG uhradit náklady na instalaci v příslušném poměrném podílu, bez ohledu na jeho skutečného využití.

8.2. U speciálních profilů, které byly pořízeny v souvislosti se smlouvou, se smluvní partner zavazuje k jejich zpoplatněnému odběru, nehledě na to, zda jsou tyto profily použity k realizaci výrobku popsaného ve smlouvě. Obdobně se smluvní partner zavazuje ke zpoplatněnému odběru zakázkového obchodního zboží.

8.3. Standardní zboží z našeho katalogového sortimentu, které je pro smlouvy zakoupeno v neobvykle vysokých množstvích, rovněž podléhá povinnosti odběru pro smluvního partnera.

8.4. Zvlášť dohodnuté pohotovostní zásoby ve spojení se smlouvou musí smluvní partner odebrat neprodleně nejpozději po uplynutí doby platnosti smlouvy.

 

Smluvní podmínky, Stav: 1. 12. 2018
 

Cookies