Cookies sind deaktiviert, bitte aktivieren! / Cookies are disabled, please activate!
 
Přední výrobce chladičů ,tepelně vodivého materiálu, skříněk a spojovacích konektorů.
Servisní horká linka
+49 2351 435-0
PO-PÁ 7:30 - 17:00
E-mailová služba
 

Ochrana osobních údajů (Ochrana dat)

Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU GDPR) a dalších vnitro­stát­ních právních předpisů členských států o ochraně údajů, jakož i jiných právních předpisů o ochraně údajů je:

 

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28

58511 Lüdenscheid

NĚMECKO

Telefon: +49 2351 435-0

Telefax: +49 2351 45754

info@fischer­elektronik.de

www.fischer­elektronik.de

 

Jméno a adresa pracovníka pověřeného ochranou údajů

Pracovník pověřený ochranou údajů správce je:

Aurasec GmbH
Unter den Linden 16
10117 Berlin

NĚMECKO

datenschutzbeauftragter@‍aurasec.de

 

Obecné informace o zpracování dat

Ochrana Vašich osobních dat je pro společnost Fischer Elektronik GmbH& Co. KG důležitou povinností. S vašimi údaji budeme zacházet důvěrně a v souladu s právními předpisy a s tímto prohlášení o ochraně dat.

Naši webovou stránku můžete používat zpravidla bez poskytnutí osobních údajů. Pokud by se na našich stránkách shro­mažďo­valy osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa) probíhá to vždy pokud možno na dobrovolném základě.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů a Vaše práva

V rámci kores­pon­dence se společností Fischer Elektronik GmbH a Co. KG, jakož i pro zpracování obchodních transakcí budeme Vaše údaje shro­mažďo­vat, zpracovávat a používat. Právním základem pro toto je čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) EU- DETVO.

Pro některé služby společnosti Fischer Elektronik GmbH & Co. KG, jako je například zasílání našeho infor­ma­čního bulletinu (viz níže), si vyžádáme Váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s článkem 7 EU GDPR. Právním základem pro zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a) EU GDPR. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se nedotkne opráv­něnos­ti zpracování prováděného na základě souhlasu až do zrušení (čl. 7 odst. 3 EU GDPR).

Vaše data zpra­cová­váme podle účelu, pro který byla shromážděna. Především nepos­kytneme Vaše data třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu.

Osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 odst. 1 EU GDPR nebudou shro­maž­ďovány v souvislosti s touto webovou stránkou a s výše uvedenými předpisy pro zpracování.

Vaše údaje budou ukládány v rámci zákonných lhůt úschovy, abychom vyhověli našim smluvním požadavkům a splnili naše zákonné povinnosti (článek 17 EU GDPR). Můžete nás požádat o smazání Vašich osobních údajů v rámci zákonných předpisů, pokud to nevylučuje některý z důvodů podle čl. 17 odst. 3 EU GDPR.

Máte právo nás požádat o potvrzení o tom, zda zpra­cová­váme Vaše osobní údaje. V takovém případě máte právo na informace o těchto údajích v souladu s čl. 15 odst. 1 EU GDPR.

V případě, že jsme Vaše osobní údaje uložili nesprávně nebo neúplně, máte právo požadovat okamžitou opravu (článek 16 EU GDPR). Za určitých podmínek máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich údajů (viz článek 18 EU GDPR).

 

Cookies

Naše internetové stránky používají zčásti tak zvané cookies. Tyto soubory cookies slouží k tomu, aby byly pro Vás naše internetové stránky byly uživatelsky příjemnější, atrak­tiv­nější a bezpečnější. Neobsahují žádné viry a nijak nepoškodí Váš počítač.

Svůj internetový prohlížeč si můžete nakon­figu­rovat tak, aby vás informoval o používání cookies. Používání souborů cookies můžete v jednot­livých případech nastavením svého prohlížeče povolit nebo vyloučit. Pokud vyloučíte používání souborů cookies pro naše internetové stránky, může být případně funkčnost webové stránky omezena.

 

Soubory protokolů

Po­skyto­vatel inter­net­ových služeb, který pro Vás připravuje na internetu naše webové stránky, automaticky sbírá a ukládá na serveru informace v tzv. souborech protokolů. Informace uložené v těchto souborech jsou automaticky přenášeny Vaším prohlížečem. Ukládají se následující údaje:

• typ prohlížeče a verze prohlížeče

• používaný operační systém

• adresa URL používaná pro přístup k obsahu webu

• název hostitele pří­stupo­vého počítače

• čas dotazu serveru

Tyto údaje nelze přímo přiřadit konkrétní osobě a nebudou sloučeny s jinými zdroji dat. Vyhrazujeme si právo využít tato data retro­spek­tivně v případě, pokud zjistíme konkrétní náznaky pro­tipráv­ního užívání našich inter­net­ových nabídek.

 

Kontaktní formuláře

Máte možnost navázat s námi kontakt pro­střed­nict­vím elek­tro­nických formulářů, které jsou přenášeny z webového serveru do Vašeho inter­net­ového prohlížeče, poskytnout nám zpětnou vazbu ohledně našich inter­net­ových nabídek nebo si objednat náš informační bulletin. Použijete-li tyto formuláře, budou vaše údaje předány, uloženy a zpracovány za účelem zpracování Vaší žádosti. Údaje shromážděné v této souvislosti použijeme výhradně k tomuto účelu. Údaje nebudou bez vašeho svolení zpří­stup­něny třetím stranám.

 

Informační bulletin

Máte možnost objednat si náš Informační bulletin. To možné provést přes formulář, který se přenáší z webového serveru do Vašeho inter­net­ového prohlížeče. V tomto formuláři můžete zadat údaje potřebné pro zasílání Infor­ma­čního bulletinu.

Tyto údaje použijeme k zasílání Vámi požado­vaného infor­ma­čního bulletinu. Odběr tohoto Infor­ma­čního bulletinu můžete kdykoli zrušit. K tomu stačí kliknutí na příslušný odkaz v Informačním bulletinu. Alter­nativ­ně nám můžete zaslat e-mail ohledně zrušení odběru Infor­ma­čního bulletinu.

 

Google Analytics

V souvislosti s obsahem a službami nabízenými na této webové stránce se používají funkce webové analytické služby Google Analytics. Služby jsou poskytovány společností Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043.

Google Analytics používá tzv. cookies (viz výše). Cookie jsou textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Tyto cookies se používají k přenosu informací na výše uvedeného po­skyto­vatele služeb ve Spojených státech a tam se zpra­cová­vají.

Informace předávané po­skyto­vateli služeb jsou anonymní. Tyto informace využívá po­skyto­vatel služeb k vyhodnocení užívání webové stránky a k vygene­rování příslušných zpráv a také k poskytování dalších služeb souvi­sejíc­ích s využitím webové stránky u a internetu. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpo­vídají­cím nastavením svého prohlížeče (viz výše). Kromě toho si můžete ve svém prohlížeči nain­stalo­vat plugin od společnosti Google, s jehož pomocí zabráníte zpracování těchto údajů společností Google.

Máte také možnost zabránit shro­mažďo­vání a používání Vašich údajů přes Google Analytics, a to klepnutím na následující odkaz. V takovém případě se nastaví soubor cookies, který zabrání shro­mažďo­vání a používání Vašich dat při budoucích návštěvách této webové stránky.

Další informace o zacházení s uži­vatel­skými daty v Google Analytics naleznete v zásadách ochrany dat společnosti Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

 

Google Tag Manager

Tento web používá k vyhodnocení reklamy, kterou jsme umístili na Google, funkce ze Google Tag Manager. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Tag Manager používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání cookies Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.

 

Google+ 

Naše stránky používají funkce Gogole+. Po­skyto­vatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Pomocí ikony Google+- můžete publikovat informace po celém světě. Pomocí ikony Google+- získáte Vy a dalším uživatelé perso­nali­zační obsah společnosti Google a dalších partnerů. Google uloží informaci, že jste zadali pro obsah +1, stejně jako informace o stránce, kterou jste zobrazili při kliknutí na +1. Vaše +1 se mohou zobrazovat jako odkazy spolu s vaším profilovým jménem a Vaším fotem ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve Vašem profilu Google nebo na jiných místech na webových stránkách a reklamách na internetu.

Google zaznamenává informace o Vašich aktivitách +1, aby vylepšila služby společnosti Google pro Vás i pro ostatní uživatele. Chcete-li použít tlačítko Google+-, potřebujete globálně viditelný, veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro daný profil. Tento název se bude používat ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno nahradit jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahů přes svůj účet Google. Identita Vašeho profilu Google se může zobrazovat uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo od vás mají jiné iden­tifi­kační údaje.

Kromě výše uvedených účelů použití budou Vámi poskytnuté informace používány v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Google může případně zveřejnit souhrnné statistiky o aktivitách uživatelů +1, příp. je předat uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé stránek, inzerenti nebo partnerské webové stránky.

 

Pluginy Facebooku a "Like-Button"

Naše webové stránky používají pluginy sociální sítě Facebook. Po­skyto­vatelem služeb je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pluginy Facebooku rozpoznáte na našich webových stránkách podle příslušného loga nebo podle tlačítka „Like“.

Při používání našich webových stránek se plugin používá k vytvoření spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Tím získá Facebook informace, že jste se svojí IP adresou navštívili naši stránku. Když kliknete-li na tlačítko „Like" na Facebooku, zatímco jste přihlášeni ke svému účtu Facebook, můžete propojit obsahy našich stránek se svým profilem na Facebooku. Tím může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživa­tel­skému účtu. Upo­zor­ňujeme na to, že my jako po­skyto­vatel stránek, nezískáváme žádné povědomí o obsahu přenášených dat, ani o jejich využití pro­střed­nict­vím Facebooku. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně dat na Facebooku na adrese :

https://en-gb.facebook.com/privacy/explanation

Pokud nechcete, aby Facebook přiřadil návštěvu našich stránek k Vašemu uživa­tel­skému účtu Facebook, odhlaste se prosím ze svého uži­vatels­kého účtu na Facebooku.

 

Zdroje:

NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 27. dubna 2016 (EU GDPR)

https://www.e-recht24.de (výňatky)
 

Cookies